Kulak Estetiği

Yüz Bölgesi Estetiği

Kulak estetiği, kepçe kulak onarımı, otoplasti nedir ?

Kulak estetiği konusunda kepçe kulak deformitesi kulağın doğuştan tek yada çift taraflı olarak kafatasından geniş bir açıyla ayrılması ve kıvrımlarının olmamasıdır. Aslında doğumsal kulak anomalileri sıktır. Kepçe kulak bunların içinde en sık görülenidir. Diğer sık anomaliler kulak önünde fazladan bir çıkıntı olması yani aksesuar bir kulak çıkıntısının olması, kulağın kepçesinin büzülmüş ve sıkışmış olması yani "constricted ear" deformitesi, yada kulağın hiç olmamasıdır.

"Kulak estetiği" başlığı altında kepçe kulak deformitesininden bahsedeceğiz. Bu deformite kulağın doğuştan tek yada çift taraflı olarak kafatasından geniş bir açıyla ayrılması ve kıvrımlarının olmamasıdır.

Çocuklar ilkokul çağında bu problemden çok rahatsız olabilirler. Bazen kepçe kulaklı çocuklar arkadaşları arasında alay konusu da olabilir. Aileler kepçe kulaklı çocukların okuldaki bu durumunu yakından takip etmelidir. Bir psikolojik travma gelişmeden cerrahi tedavi için uzman görüşü alınmalıdır. Kepçe kulak "olması gerekenden daha büyük kulak" olarak algılanır. Kepçe kulakları olan bir insan ile normal kulakları olan bir insanın çoğunlukla kulak büyüklüğü aynıdır. Sorun sadece kulak kıkırdaklarının şekli ile ilgilidir. Kulak kıvrımları tek taraflı, ya da çift taraflı oluşmamıştır.

Belirgin kulak ( kepçe kulak) ta sorun nedir?

Kepçe kulaklı hastalarda: Kulağın kafa ile yaptığı açı olması gerekenden daha geniş olabilir. Bu kulağı dışarıya doğru açık gösterir. Özellikle arkadan bakılınca bu daha da belirgindir. Kulağın üst yarısında olması gereken kıvrımlar oluşmamıştır ve kulak dümdüz gözükür.

Kepçe kulakların ameliyat dışı çözümleri var mı?

Evet kepçe kulaklı çocuklar doğumdan hemen sonra fark edilirlerse bu mümkündür. Bir plastik cerrah denetiminde bu bebekler 2-3 ay aileleri tarafından günlük uygulanan kulak bandajıyla tedavi edilebilirler. Bu tedavi sonrasında düzelen kulaklar bir daha eskisi gibi kepçeleşmezler.

Bu ameliyat en erken kaç yaşında yapılabilir?

Kepçe kulak onarımı için en uygun dönemler çocuğun kulak gelişiminin %85 ini tamamladığı 5-6 yaş aralığıdır. Çocukların okul öncesi opere edilmesi okuldaki diğer çocukların alaycı yaklaşımlarından çocuğu koruyacaktır. Kulak estetiği için diğer bir dönem ise kişilerin lokal anestezi altında ameliyat olabilecekleri olgunluğa eriştikleri 15-18 yaş arası dönemdir. Ama kepçe kulak onarımı bu yaşlar haricindeki yaşlarda da yapılabilir. Yaşın ilerlemesi kulak kıkırdağının sertleşmesine yol açacağı için amaeliyat sürecini zorlaştracaktır.

Narkoz almak gerekli midir ?

Ameliyat erişkinlerde, lokal anestezi ve sedasyon (yarı uyku hali) anestezisi ile yapılır. Çocuklarda genel anestezi (narkoz) tercih edilmektedir. Ameliyathane ortamı tercih edilmelidir. Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Böylece kulak saçlı deriden hafif biraçıyla ayrılacak kadar açık bir hale getirilir ve üzerindeki eksik olan kıvrımlar oluşturulur.

Kulak estetiği ameliyatı nasıl yapılıyor?

Kulak estetiğinde, ameliyat için kullanılan bir çok teknik mevcut olup hepsinde hedef aynıdır. Farklılıklar çoğu zaman başarıyı etkilemese de cerrahın tecrübesi ve hastanın deformasyonunun derecesi sonucu etkiler. Bazı tekniklerde tam kulak arkasında bir kesi yapılıyorken, diğerlerinde kulak önünden kesiler tercih ediliyor. Kulak arkasında iz daha kolay gizlenirken, kulak ön yüzünden yapılan ameliyatlarda cerrahi işlem daha kolay uygulanabilir. Yani ikisinin de avantaj ve dezavantajları vardır.

Kulak estetiği sonrası ne zaman iyileşebilirim ?

Hastaların çoğu ameliyat günü akşam evlerine giderler. 2-4 gün sonra sargılar açılıp yıkanabilirler ve aktif sosyal hayatlarına geri dönebilirler. Hastaların ameliyattan sonra koruyucu amaç ile tenisçi bandı yada saç bandı takmaları gerekebilecektir.

Kulak estetiğinde çıkabilecek sorunlar nelerdir ?

Kan toplaması, morarma, enfeksiyon ve kulakların tekrar eski halini alması istenmeyen neticelerdir. Bunlarla nadiren karşılaşılır. Kulak estetiği kişinin iştmesi üzerine pozitif veya negatif bir etki yapmaz. Bu komplikasyonlar dikkatli cerrahi ve yakın takip ile azaltılabilirler.

Ameliyatsız İple Kepçe Kulak Estetiği

Bu kulak deformasyonu fazla olmayan, uygun hastalara yapılması gerekir. Basit ve kolay bir yöntemdir. Kulağın arka bölgesinden renksiz ipler ile kulak kıkırdağının şekillendirilmesi işlemidir. İşlem daha erken yaşlarda ve kulak deformitesinin daha az olduğu hastalarda daha iyi sonuç vermektedir. Kesin, sağlam ve etkin bir sonuç almak için kıkırdak şekillendirme yaparak onarılması daha güvenilir bir seçenektir.

Kepçe kulak onarımı sonrası:

Genel olarak kulak estetiği, iyi ve kalıcı sonuç veren, iyileşme dönemi kısa olan, kişinin ruh sağlığını düzelten, özgüvenini arttıran ve yaşama daha bağlı hale getiren bir operasyondur.