Lazer lipoliz nedir?

Lazer lipoliz nedir? İstenmeyen, bölgesel yağ fazlalıkları günümüzde hepimizin ortak sorunlarından birisidir. Bu yağ fazlalıklarının ortadan kaldırılmasında son dönemlerde kullanılan en etkili yöntemlerden birisi Lazer lipoliz veya diğer bir tanımla Lazer destekli liposuction uygulamalarıdır.

Son zamanlarda liposuction yaptırmaya cesaret edemeyenler için kullanılan "Lazer Lipoliz" yöntemi, lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının parçalanması prensibine dayanmaktadır. Bu yöntem ile yağ hücrelerinin hücre çeperlerine yüksek frekanslı lazer dalgaları yollanmakta ve hücre duvarı yıkılarak yağ hücrelerinin doku içerisinde parçalanması sağlanmaktadır. Lazer lipoliz yöntemi etkili, iz bırakmayan, kanamayı önleyen ve kısa sürede iyileşmeye olanak veren ve bandajlama süresinin çok kısa olduğu bir vücut şekillendirme yöntemidir.

Lazer lipoliz yönteminin temel olarak uygulandığı bölgede 3 etki oluşturur:

  1. Yağ eritme: Lazer ışığının fotomekanik etkisi ile yağ hücreleri kalıcı olarak parçalanarak bölgesel incelme sağlanmaktadır.
  2. Kanamanın durdurulması: Fototermal etki ile damarlar koagüle edilir ve işlem sonrası morarma görülme ihtimali en aza indirgenir
  3. Cilt sarkıklığının azaltılması: Lazer ışığının ısı etkisine bağlı olarak fotostimulasyon oluşur bu uygulama yapılan alandaki cildin toparlanamsına ve sarkıklığın ortadan kalkmasına yol açar

Özellikle klasik liposuction metotlarıyla vücut şekillendirmenin zor olduğu kol içleri, çene altı, boyun, üst karın bölgesi, sırt, ayak bilekleri gibi bölgelerde dahil olmak üzere tüm vücut bölgelerine rahatlıkla uygulanabilir. Lazer lipoliz vücudun özellikle birkaç bölgesinde az veya ortalama düzeyde yağ birikimi olan hastalar için son derece idealdir. Tüm vücutta ve ileri derecede yağ birikimi olan hastalarda ise liposuction ile birlikte kullanılırsa, uygulama sonrasında ciltte görülebilecek sarkma ve düzensizlikleri azaltarak elde edilen sonucun daha başarılı olmasını sağlar. Özellikle iç bacak ve kollar gibi bölgelerde cilt sarkıklığını azaltmak için kullanılabilir. Sıklıkla 1 seans küçük bölgelerde yeterli olur daha geniş alanlarda 3- 6 ay ara ile ek seans uygulanabilir.

Lazer lipoliz uygulamaları, uygulanacak alana bağlı olarak lokal anestezi ,sedasyon ( sakinleştirme) veya genel anestezi altında uygulanabilir.