Mini Yüz Germe

Yüz Bölgesi Estetiği

MACS Lift Yöntemi ile Yüz Germe

Orta yaş grubu insanların yüzlerinde zaman, yerçekimi, sigara, stres gibi faktörlerin etkisiyle yaşlanma belirtileri dikkat çekici hale gelmektedir. Kaşlarda düşme, üst ve alt göz kapaklarında torbalanma, elmacık kemiklerinin üzerindeki yağ yastıkçıklarının aşağıya doğru kayması, burun ve ağız kenarındaki olukların derinleşmesi, çene kenarlarında sarkmalar, gıdık ve boyun bölgesinde bölgesel yağ toplanması ve sarkmalar başlıca yakınma konusu olmaktadır. Tüm bu sorunların giderilmesinde yüz germe ameliyatı kilit rol oynarken, kaş kaldırma, göz torbalarının düzeltilmesi ve yüze yağ enjeksiyonu gibi estetik girişimler de kombine edilebilmektedir.

Minimal Access Cranial Suspension kelimelerinden köken alan MACS lift yöntemi; daha kısa kesilerden girilerek aşağıya doğru yer değiştirmiş olan yüzün yumuşak dokularının yukarıya, olması gereken yere dikişlerle asılması işlemidir.

 • Kulak memesinin önünden başlayıp, kulak içine gizlenen ve yukarıda saçlı deriye uzanan 5-7 cm’lik bir kesi yapılır.

 • Ameliyat sonrası erken dönemde bu kesi saç modeliyle kolaylıkla gizlenebilir. Geç dönemde de izlerin büyük kısmı kulak içi ve saçların içinde kaldığı için dikkat çekmez.
  Sadece sınırlı bir alanda yüz cildi kaldırılır ve daha derin planda olan yüz sinirleri ile hiç karşılaşılmaz bu nedenle yüz sinirlerini zedeleme riski çok düşüktür.

 • Cilt altında aşağıya doğru yer değiştirmiş, sarkmış olan yüzün yağ yastıkçıkları ve yumuşak dokuları dikişler yardımı ile yukarıya, olması gereken yere getirilir ve oraya tespit edilir.

 • Kaldırılan yüz cildi klasik yöntemlerdeki gibi yana doğru değil yukarıya doğru çekilir ve çok az cilt çıkartılır ve bu nedenle daha doğal sonuçlar elde edilir.

 • Aynı seansta gıdık ve boyun bölgesindeki yağlar liposuction ile alınır. Asma dikişleri sayesindeki boyun derisindeki orta derece sarkmalar da giderilir ve boyun da daha genç bir görünüm kazanır.

 • “MACS lift” tekniği sayesinde yüzün elmacık kemikleri üzerindeki sarkmalar toparlanır, burun kenarındaki oluklar hafifler, yanak ve alt çenedeki sarkmalar giderilir ve boyun da gençleşir.

 • Ortalama 2.5 saat süren ameliyat lokal anestezi ve i.v. sedasyon altında yapılabildiği gibi genel anestezi altında kaş kaldırma, göz torbalarının alınması, yüze yağ enjeksiyonu gibi işlemlerle de kombine edilebilir.

MACS Lift Yöntemi Kimlere Yapılır?

 • Bu teknik genellikle, aşırı sarkma ve gevşemenin olmadığı, orta yaş grubu hastalarda tercih edilir.

 • Yüz germe ameliyatı olmak için yüzün ileri derecede sarkma belirtileri gösterdiği 60’lı yaşları beklemek gerekli değildir.

Erken Yaşlarda Yapılan Mini Yüz Germe Ameliyatının Avantajları

Yüzdeki sarkma ve yaşlanma belirtilerinin çok ileri düzeye gelmeden daha erken dönemde (40-50 yaş) düzeltilmesinin başlıca avantajları şunlardır.

 • Mevcut sorunlar “daha kısa süren” ve “daha az iz bırakan” mini yüz germe tekniği ile giderilebilir.

 • Ameliyat sonrası oluşan şişlik ve morluklar çok sınırlı, toparlanma dönemi klasik yüz germeye göre daha kısadır.

 • Yaş daha genç olduğu için yara iyileşmesi ve toparlanma daha kolaydır.

 • Ameliyat sonrası yüz görünümünde elde edilen gençleşme çevre tarafından daha doğal karşılanır.

 • Bu yöntemle kişinin yüz özellikleri değişmez, sadece daha genç bir görünüm kazanır.

 • Yüz germe işlemini daha erken yaşlarda yaptıranlar halen aktif oldukları iş ve sosyal yaşamlarında daha genç ve dinamik bir yüz görünümüne sahip olmanın konforunu yaşarlar. 

Bir Kez Yüz Germe Ameliyatı Olan Tekrar Yüz Germe Ameliyatı Olabilir mi?

Bir kez yüz germe ameliyatı yaptırmak daha sonra tekrar ameliyat olmaya engel değildir. Kırklı-ellili yaşlarda ameliyat olmuş bir kişi dilerse 60’lı yaşlarda tekrar yüz germe ameliyatı yaptırabilir.