Mini Yüz Germe

Yüz Bölgesi Estetiği

Mini Yüz Germe

Mini yüz germe operasyonu son dönemlerin en popüler yüz estetiği ameliyatlarından biridir ve klasik yüz germe operasyonuna kıyasla çokça tercih edilir hale gelmiştir. Özellikle 50 li yaşlarda ortaya çıkan boyun bölgesi kırışıklıkları, sarkmaları ve gıdı bölgesinde yağ toplanması durumlarında klasik yüz germe ameliyatı önerilir. Fakat hastalarımızın bir bölümünde boyun bölgesinde yaşlanma belirtileri oluşmadan yüz çizgileri rahatsız edecek hale gelebilir. Bu tür şikayetleri olan kişilerde ise yapılabilecek en uygun ameliyat, mini yüz germe ameliyatıdır.

Mini yüz germe ameliyatında ameliyata ait kesiler sadece kulak önünden yapılır. Kulak arkası ve ense saçlı deride ek kesiler olmaz. Sadece kulak önü ve iç kısmından yapılan kesiyle yüz bölgesinin sarkmış ve gevşemiş dokularının ve bağlarının orijinal yerlerine asmak mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak bol ve fazla olan deri kısmı da gerdirilebilir.

Mini yüz germe ameliyatına aday kişiler

  • Özellikle yanaklarında sarkma olan

  • Çene kontürü bozulmuş

  • Gıdı bölgesinde yağ toplanmaları olan ve

  • Yüzde genel kırışıklıkları bulunan kişiler bu ameliyat için en büyük aday konumundadır.

Bu ameliyat özellikle Avrupa ve A.B.D'de de sıkça yapılır olmuş ve klasik yüz germe ameliyatına oranla daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Özellikle ameliyata eklenen küçük modifikasyonlar ile sonuçları bakımından klasik yüz germe ameliyatı ile kıyaslanabilir hale gelmiş ve klasik yüz germe ameliyatın birçok riskini yaşamaya gerek kalmamıştır. Boyun bölgesi lazer lipoliz, yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, endoskopik alın germe ve kaş kaldırma operasyonu ile orta yüz estetiği (yanak kaldırma) işlemleri mini yüz germe operasyonu ile birlikte yapılabilir.Bu tür durumlarda sonuçlar çok daha kalıcı ve gözalıcı olmaktadır. Ameliyatın en büyük dezavantajı ise boyun derisinde ileri derece sarkma olan kişilerde bu bölgeye müdahale edilememesi olarak gösterilebilir.

Mini yüz germe ameliyaının avantajları

  • Çok daha az iz bırakan bir yöntemdir.,

  • Klasik ameliyata göre yan etki ihtimali düşük

  • Ameliyat süresi kısa

  • İyileşme döneminin daha kısa olması, yöntemin en büyük avantajlarındandır.